Novartis Open Day
100%
Questions marked with a * are required Exit Survey
 
 
* Imię
   
 
 
 
* Nazwisko
   
 
 
 
* Rok i kierunek studiów
   
 
 
 
* Numer telefonu
   
 
 
 
* Email 
   
 
 
 
* Jaki jest Twój poziom znajomości excela?
 
podstawowy
 
średniozaawansowany
 
zaaowansowany
 
 
 
* Dlaczego chcesz wziąć udział w Open Day?
   
 
 
 
* Którą ścieżką tematyczną jesteś zainteresowany?
 
Cyfryzacja i automatyzacja w procesie pakowania
 
Park maszynowy i systemy wentylacji w przemyśle farmaceutycznym
 
Wytwarzanie leków
 
Laboratoria fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne
 
 
 
* Czy jesteś członkiem organizacji studenckiej? Jakiej?
   
 
 
 
* Skąd dowiedziałeś/aś się o Open Day?
 
facebook
 
stoisko informacyjne na uczelni
 
BEST
 
 
 
*  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Organizatora wydarzenia Open Day (Novartis Technical Operations, ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków oraz podmiotu współpracującego z Organizatorem w ramach warsztatu – MJCC Adrian Juchimiuk z siedzibą w Warszawie, w Warszawie, na ul. Chełmskiej 18B/46) w celu dokonania rejestracji oraz gromadzenia w jednej lub wielu bazach bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Organizatora oraz wskazany wyżej podmiot współpracujący z Organizatorem wydarzenia Open Day.
 
Privacy & Data Security